H.A.M.S.İ.H.A.M.S.İ. çok önemli hemde çok, bunu kısa bir hadiseyle anlatayım.

“Hocaları tahtaya kocaman bir H.A.M.S.İ. yazıp başladı anlatmaya: 'Hamsi'nin 'H'si HEDEF'tir. Bir insanda, bir toplumda, bir nesilde hedef yoksa başarı da yoktur. Hangi dalda olursa olsun, hangi milletten olursa olsun başarmış insan ve kurum görürseniz o başarının ardındaki sır mutlaka ilk önce hedef kaynaklıdır. Tabii hedef tek başına bir şey ifade etmez.


Bunun için hamsi'nin ikici harfi olan A'ya ihtiyacımız var. Hamsi'nin A'sı AZİM'i oluşturuyor. Hedefe varabilmek için azim ve gayretli olmak gerekir, azim ve gayret olmadan hedefe varacaklarını düşünenlerin ömürleri kuru bir hayalin peşinden koşmakla geçer.

Hamsi'nin 'M'si 'MÜCAHEDE'dir. Ortadan engelleri kaldırır, yani azmetmek yetmez, bir de donanımlı olmak ve mücadele etmek gerekir.

Dördüncü vazgeçilmez maddemiz 'S'dir. S'nin dilimizdeki ve tarifimizde yeri SEBAT'tır. Sebat, yani sabır. Bütün bunlar bir bir gerçekleşse bile, bütün ruhi ve kalbi dinamikleriyle geleceğe kilitlenmiş ideal insanında ve kurumda sebat yoksa, en zayıf anda emek ve gayretlerin boşa çıkabileceği acemi, hırs ve kin dolu yanlış hamlelerle o güne kadar yapılanları kumdan bir kale gibi negatif dalgalarla karşı karşıya getirir.

İ' bu tarif içerisinde İSTİKRARI temsil ediyor. Ama merak etmeyin bütün bunlar varsa ortada istikrar var demektir. Bütün bunlardan sonra istikrar, işin ipinin Allah'ın kudret elinde olduğunun da deklaresidir.'” (Anonim)

HEDEF Bir insanda veya kurumda hedef yoksa başarı beklenemez. Tek başına hedef bir şey ifade etmez. 

AZİM Hedefin işe yaraması için azim gerekir. Ama sadece azim de kuru bir hayaldir.

MÜCADELE Azmin etkili olabilmesi için donanımlı olmak ve mücadele etmek gerekir. 

SEBAT Donanımlı olmanın ve mücadele etmenin boşa çıkmaması için sabır önemli bir düsturdur. 

İSTİKRAR Bütün bunların varlığı istikrar anlamına gelir ki; istikrar olmadan başarı da olmaz.

Bu tarif; yaşayan ve beklentisi olan, nefes alıp veren bütün insanlar ve kurumlar için geçerli olan formüldür.